Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Wijkanalyse of gebiedsanalyse

Een zorgverlener wil het zorgaanbod afstemmen op de zorgvraag in het praktijkgebied. Om dat te kunnen is het nodig om te weten hoe dat gebied er uit ziet, welke veranderingen er te verwachten zijn en hoe de zorgvraag zich gaat ontwikkelen. Een wethouder of beleidsambtenaar wil ook weten wat er speelt op zorggebied in een bepaalde regio. Er is interesse in de te verwachten hulp- en zorgvragen binnen dat gebied.

Doel van een wijkanalyse of gebiedsanalyse

Progez brengt door een wijkanalyse of gebiedanalyse een bepaald gebied in beeld. Daarmee krijgen geïnteresseerden inzicht in de bevolkingssamenstelling (sociaal demografische & epidemiologische gegevens), de huidige situatie van zorgvraag en –aanbod en toekomstige ontwikkelingen in de zorgvraag. Deze informatie is ondermeer te gebruiken voor de ontwikkeling van een praktijk of gezondheidscentrum.

Werkwijze van Progez bij een wijkanalyse of gebiedsanalyse

De aanpak van Progez bij een wijkanalyse of gebiedsanalyse bestaat uit de volgende stappen:

  • Een oriënterend gesprek: inventariseren van doel en verwachtingen van de initiatiefnemer.
  • Samenbrengen van informatie in afstemming/samenwerking met de initiatiefnemer. Progez combineert hiervoor gegevens uit diverse bronnen, zoals de ROS Wijkscan, de GGD-monitoren/VTV’s en soms HIS of APS gegevens. Het gebruik van gegevens is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever en van de beschikbaarheid van gegevens en de regio.
  • Rapportage en presentatie/bespreking van de uitkomsten: individueel, met enkele mensen of in een grotere groep.
  • Begeleiding van het vervolg, afhankelijk van de oorspronkelijke vraag.
  • Vaak maakt de analyse onderdeel uit van een groter traject, waarin Progez de procesbegeleiding verzorgt. Denk bijvoorbeeld aan een visietraject of de ontwikkeling van een lokale zorgagenda.

Kosten wijkanalyse of gebiedsanalyse

Voor het opstellen en presenteren van een wijkanalyse of gebiedsanalyse voor een multidisciplinaire groep zorgverleners en/of een gemeente brengt Progez geen kosten in rekening.

Interesse in een wijkanalyse of gebiedsanalyse?

Wilt u een eerste indruk krijgen van de mogelijkheden van de wijkanalyse of gebiedsanalyse? Ga dan naar de openbare versie. Heeft u behoefte aan aanvullende informatie, neem dan contact op met Robin Haverkamp.