Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Samenhangende zorg in de buurt

Progez werkt aan zorg in de buurt. Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van participatie en gezondheid. Dit gebeurt door taken over te hevelen vanuit de AWBZ naar de Wmo. Gemeenten zijn zich bewust dat voor het laten meedoen van de burger aan de samenleving, zorg in de buurt nodig is die gericht is op meer dan een goede gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld ook om sociale netwerken, een prettige woonomgeving en een passend beweegaanbod. Om zo 'Zorg in de buurt' integraal te realiseren is het nodig dat zorg- en hulpverleners in de buurt elkaar kennen en van elkaar weten wat het aanbod is. Vervolgens is het goed dat men weet wat de huidige en de te verwachten zorgvraag is, bijvoorbeeld m.b.v. een wijkanalyse. Met de uitkomsten van de wijkanalyse kunnen partijen bepalen wat er te doen staat (een gezamenlijke ambitie) en wat een ieder hieraan kan bijdragen. Op basis daarvan kan men afspraken maken en de samenwerking gestalte geven.

Financiering

Via de module Organisatie van Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ) van Achmea kan er financiering aangevraagd worden voor 'Zorg in de buurt'.

Voor wie

Zowel gemeenten als zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen het initiatief nemen tot 'Zorg in de buurt'. Progez begeleidt partijen bij het vormgeven van zorg in de buurt.

Werkwijze

  • Progez brengt zorg- en hulpverleners met elkaar in contact
  • Progez inventariseert voor zorg in de buurt via een wijkanalyse de huidige en verwachte gezondheidssituatie in het gebied
  • Gemeenten, zorgaanbieders en Progez bepalen samen de aanpak om 'Zorg in de buurt' te realiseren
  • Progez begeleidt de start van de uitvoering van zorg in de buurt

Kosten

Progez brengt voor de begeleiding bij zorg in de buurt geen kosten in rekening.

Verder lezen