Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Lokaal netwerk

Sommige thema’s in de samenleving vragen om een gezamenlijke aanpak. Denk bijvoorbeeld aan een ongezonde leefstijl, psychosociale problematiek of de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen. In een lokaal netwerk maken zorgaanbieders, gemeenten en andere betrokkenen samen afspraken over de verbetering van gezondheid en welzijn van hun patiënten of burgers rond een bepaald thema. Een lokaal netwerk is een middel om te komen tot samenhangende zorg in wijk of gemeente met als doel meer gezonde mensen die mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Voor wie?

Zowel zorgaanbieders als gemeenten kunnen het initiatief nemen om met elkaar om tafel te gaan en een lokaal netwerk te vormen. Progez kan meehelpen om dit proces op te starten en te begeleiden.

Werkwijze

De werkwijze van Progez bestaat uit de volgende stappen:

  • Verhelderen van het thema of vraagstuk
  • Analyseren van het netwerk: welke partijen zijn erbij betrokken?
  • Organiseren en faciliteren van een startbijeenkomst met alle betrokkenen
  • Begeleiden bij het komen tot een gezamenlijke ambitie
  • Opstellen van een plan van aanpak met planning en taakverdeling
  • Bewaken en evalueren van de voortgang

Kosten

Progez brengt in de meeste gevallen geen kosten in rekening voor de begeleiding van de vorming van een lokaal netwerk.