Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Rekenmodel financiën in de huisartsenpraktijk

Heeft u goed zicht op de verschillende inkomsten en uitgaven in uw praktijk en hoe u hier invloed op kunt uitoefenen? Progez heeft het rekenmodel financiën in de huisartsenpraktijk ontwikkeld. Met dit zelfservice-instrument kunnen praktijkhouders de financiële gegevens van hun praktijk analyseren.

Gebruik rekenmodel

U voert de jaarcijfers van uw praktijk in de gekleurde cellen van dit praktische rekenmodel in. Als u dat van meerdere jaren doet, kunt u naar de trends kijken. Daarbij maakt u gebruik van cijfers uit (a) financieel jaarverslag van de accountant en (b) cijfers uit het HIS. In het rekenmodel staat aan de rechterzijde waar nodig een toelichting vermeld.

Spiegelbijeenkomsten

Wij organiseren ook dit najaar weer spiegelbijeenkomsten, waar praktijkhouders, eventueel met hun praktijkmanager, cijfers van 2016 met elkaar gaan vergelijken en eigen vervolgacties bepalen. Door vergelijking en discussie met collega’s krijgt men meer inzicht in de beïnvloedbare baten en kosten. Tijdens de bijeenkomst worden de cijfers van praktijken naast elkaar gezet. Door cijfers te relateren aan duizend ingeschreven patiënten zijn deze onderling te vergelijken. 

Meer informatie of feedback geven op dit rekenmodel

Anniek Appelman, adviseur