Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

ROS-netwerk

Progez maakt als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) onderdeel uit van het  landelijk dekkend ROS-netwerk.

Samen met ROS collega’s bundelen we onze krachten door kennis en expertise uit te wisselen. Dit doen we op thema’s die bijdragen aan samenwerken aan betaalbare zorg in de buurt: zoals wijkgericht werken, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgonderwerpen. De ROS’en zijn lid van InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.

De ROS'en Progez en Caransscoop zijn per 1 juli 2016 gefuseerd en vormen samen Proscoop.

Speerpunten ROS

Alle Regionale Ondersteuningsstructuren vertalen landelijke speerpunten naar regionale activiteiten. Rekening houdend met de regionale situatie (stad, platteland, bevolkingskrimp, capaciteitsproblemen) en met de vragen uit het veld. Ze stemmen de activiteiten af met de zorgverzekeraars en de (organisaties van) zorgverleners in de eerste lijn.