Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Fusie Progez en Caransscoop

Progez en Caransscoop zijn per 1 juli 2016 juridisch gefuseerd en vormen samen Proscoop. Door deze fusie ontstaat een krachtige regionale partner voor samenwerking aan betaalbare zorg in de buurt. Het totale werkgebied van Proscoop bestrijkt 2,2 miljoen inwoners in Oost Nederland. Progez en Caransscoop blijven vooralsnog werken onder de vertrouwde organisatienamen.

Samenwerking krijgt vorm

Eerder dit jaar was de bestuurlijke fusie al rond. Arie Jongejan is op 15 maart jl. benoemd als bestuurder van Progez en was al bestuurder van Caransscoop. Piet de Lange, voormalig directeur Progez, rond met de juridische fusie zijn werkzaamheden definitief af. Piet heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan Arie en hem geïntroduceerd bij de diverse samenwerkingspartners op het gebied van zorg en welzijn in het werkgebied van Progez. Samen hebben zij de contouren van de fusie verder uitgewerkt. Inmiddels zijn een Raad van Toezicht en Adviesraad geïnstalleerd. Ook zijn er organisatorische zaken geregeld, er wordt gewerkt in dezelfde ICT-omgeving en met hetzelfde HRM-systeem.

Koersbepaling Proscoop

Proscoop speelt, als Regionale Ondersteunings Structuur (ROS), in op de veranderingen van het zorglandschap. Met focus op het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn. Bijkomend voordeel van de fusie is een kostenbesparing in de bedrijfsvoering en meer inzetten op de ontwikkeling van (innovatieve) producten en diensten.

In de regio

Voor een goede aansluiting op de lokale en regionale vraagstukken en netwerken blijven de organisaties werken met kleinschalige advies- en projectteams die gebiedsgericht werken. Om dit verder vorm te geven zijn er per 1 juli 2016 twee gebiedsmanagers benoemd: Welmoed Nijboer en Frank Benne. Deze adviseurs hebben respectievelijk in het Progez en Caransscoop gebied veel expertise en kennis opgebouwd en waren de afgelopen periode nauw betrokken bij de opmaat naar de nieuwe organisatie. Zij gaan aan de slag met vier zelforganiserende teams. Het gaat om teams voor de gebieden:

  • Apeldoorn/Zutphen/Achterhoek
  • Arnhem
  • Drenthe/Flevoland
  • Zwolle/Salland/Vechtdal

Duurzame samenwerkingsverbanden

Medio september gaan deze gebiedsteams van start. Zij gaan samen met het veld verder werken aan de duurzame samenwerking in zorg en welzijn. Dit doen zij in de rol van adviseur, projectleider, programmaleider dan wel procesbegeleider. Naast de gebiedsmanagers is een manager bedrijfsvoering en innovatie aangesteld: Janet Huizer, voorheen manager Advies Caransscoop.

Na de zomer verschijnt er meer informatie over de samenstelling van de gebiedsteams en samenwerking in de gebieden.

Meer informatie

Onze adviseurs helpen u graag verder:

In het gezamenlijk Jaarbericht 2015 'Thuis in de regio' laten we zien dat we op ons best zijn in de regio.

Meer lezen