Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Eerstelijnszorgaanbieders

Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg. Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn, maar ook om de afstemming met de tweede lijn en de gemeente c.q. het sociale domein.

Visie

Wij stimuleren geïntegreerde zorg vanuit de visie dat dit leidt tot meer gezondheid en welzijn, een betere kwaliteit van zorg en een vermindering van kosten.

ROS-beleidsregel

Voor onze maatschappelijk opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken ontvangt Progez financiering vanuit het beleid van het ministerie van VWS. Vanuit deze ROS-beleidsregel richting wij ons met name op apothekers, diëtisten, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, huisartsen, logopedistenoefentherapeuten en verloskundigen. In de dagelijkse praktijk betrekken wij ook andere partijen in de samenwerking.