Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Zelfmanagement

Onder zelfmanagement verstaan we dat mensen met een (chronische) ziekte deze zo optimaal mogelijk inpassen in hun leven om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te behouden. Dit betekent dat men zelf kan kiezen in hoeverre men de regie over hun leven in eigen hand wil houden. Ook kan men richting geven aan de inzet van beschikbare zorg. Zelfmanagement is niet alleen iets van de patiënt. Het gaat ook om een andere benadering vanuit zorgprofessionals: een andere houding en meer onderzoek naar de motivatie en de patiënt als persoon.

Zelfmanagement weer een nieuwe kreet? Nee....

  • Elk mens is verschillend en vraagt een eigen benadering.
  • Focus op gezondheid/gezond gedrag en de persoon als geheel.
  • Persoonsgericht werken werkt ook bij mensen met diverse chronische ziekten (multimorbiditeit).
  • Een groot deel van de chronische patiënten (70%) wil zelf meebeslissen over de behandeling.
  • Het past in de maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen meer aangesproken worden op hun eigen kracht en eigen netwerk.
  • Mensen hebben maar een klein deel van de tijd met zorgverleners te maken. De rest van de tijd zorgen ze voor zichzelf.

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Om zelfmanagement toe te passen kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van het huis van persoonsgerichte zorg (ontwikkeld door Vilans). Elk onderdeel faciliteert persoonsgericht werken op alle niveaus patiënt, zorgverlener, praktijk, zorgverzekeraar, zorggroep, zorgpad.

Rol Progez

  • Analyse van uw praktijk d.m.v. ROS Wijkscan.    
  • Partner in het meedenken voor het juiste plan voor uw praktijk, wijk, regio.
  • Organiseren van trainingen communicatieve vaardigheden, motiverende gespreksvoering, shared decision making, persoonsgericht werken.
  • Implementeren van zelfmanagement in de praktijk.