Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Nieuwsarchief

In de maanden juli-september loopt in Zwolle een pilot van het project Reduceren heropnames COPD. In de pilot krijgen 10 COPD-patiënten binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis thuis bezoek van een eerstelijns longverpleegkundige/COPD-nazorgverpleegkundige en een eerstelijns COPD-fysiotherapeut. Doel van de COPD-nazorg is het verminderen van het aantal heropnames.

Wij organiseren een reeks praktische workshops gericht op het ondernemerschap in de eerstelijnszorg. Het aanbod is afgestemd op de wensen en behoeften van zorgondernemers in onze regio.
Heeft u zich al voor één van de workshops ingeschreven?

In 2018 is € 75 miljoen beschikbaar voor substitutie. Het geld is voor initiatieven omtrent verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Hierover worden afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen.


Huisartsen, Isala, verzorgings- en verpleeghuizen vinden elkaar in regio Zwolle als het gaat om eerstelijns verblijfbedden. Sinds dit jaar bieden verzorgings- en verpleeghuizen eerstelijns verblijfbedden aan ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven, maar te gezond zijn voor opname in het ziekenhuis.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en alle partijen betrokken bij wijkverpleging zijn er uit. Komend jaar is er meer geld, wordt de kwaliteit verder verbeterd en krijgen wijkverpleegkundigen de ruimte om met trots hun vak verder te ontwikkelen. In 2018 gaat er 3,8 miljard euro naar wijkverpleging.

"Het bewustzijn aanwakkeren over ouder worden en dat mensen daar ook naar handelen. Om ouderen in staat te stellen hun leven zo voort te zetten, zoals zij dat zelf willen. Dat willen we met BeterOud op gang brengen", aldus emeritus hoogleraar Martin Boekholdt tijdens de kick-off op 27 juni.

Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten) hebben 19 juni 2017 samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder de afspraken.

Donderdag 22 juni 2017 hebben we afscheid genomen van Progez en Caransscoop. Onder de naam Proscoop gaan we - vol van ambitie en nieuwe ideeën - de toekomst tegemoet. Een jaar na de fusie werken we samen verder onder één naam aan betere en betaalbare zorg in de regio Noordoost Nederland. We zijn trots op onze nieuwe huisstijl, waarmee we laten zien dat we professioneel, innovatief en verbindend zijn. 

Hoe krijgt u een patiënt/cliënt in de korte tijd van een consult in beweging en medeverantwoordelijk voor het eigen ziekteherstel? Motiverende Gespreksvoering helpt u daarbij (bewezen effectief). Met deze techniek kunt u binnen tien minuten motivatie voor verandering opwekken. Het resultaat is tijdsbesparing, betrokken cliënten, betere cliëntrelaties en reductie van het aantal draaideurcliënten. Wij organiseren een praktische en interactieve workshop van twee middagen waarin u wordt getraind in motiverende gespreksvoering.


Machteld Huber verovert met haar concept ‘Positieve Gezondheid’ de zorg en het sociale domein. Niet alleen steeds meer zorgprofessionals maar ook zorgverzekeraars (VGZ, CZ, Achmea en Menzis) en gemeenten omarmen dit nieuwe denken over gezondheid. Haar advies: “Ga er alleen mee aan de slag als je daar echt zin in hebt.”

2016 was een jaar vol ontwikkeling. Voor onze organisatie, maar zeker ook voor de zorg in Nederland. Burgers worden steeds meer aangemoedigd hun gezondheid in eigen hand te nemen. Zorgaanbieders, gemeenten en andere (lokale) partijen spelen daar op in en doen veel om de burger te ondersteunen. Het zorglandschap verandert en als Proscoop spelen wij daar op in, zo is te lezen in het Jaarbericht 2016.

Proscoop - Progez en Caransscoop vormen samen Proscoop - brengt in het online Jaarbericht 2016 in beeld wat er nodig is om gepaste zorg en ondersteuning te bieden aan een groep burgers. Arie Jongejan is duidelijk in zijn inleiding: 'We moeten een hele andere kijk op gezondheidszorg krijgen. Niet meer in hokjes denken maar dwars door en over domeinen heen'.

Op donderdagavond 18 mei 2017 hebben GGZ Huis Zwolle, Tactus Verslavingszorg en Progez een scholing georganiseerd voor huisartsen en praktijkondersteuners GGZ in de regio Zwolle rond het thema verslavingszorg. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 30 huisartsen en POH's-GGZ. Zij werden in het vernieuwde pand van Tactus in Zwolle ontvangen door Janny Kuijpers, divisiemanager Tactus Verslavingszorg.

Heeft uw praktijk een specifiek aandachtsgebied? Richt u zich op een bepaalde doelgroep? Wilt u dit onder de aandacht brengen? De sociale kaart zorgindebuurt.info maakt het mogelijk dat u dit onderscheid duidelijk zichtbaar en beter toegankelijk maakt. Voor burgers, patiënten en zeker ook voor doorverwijzers.

Recent is een implementatieplan van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg tot stand gekomen. Deze zorgstandaard beschrijft in hoofdlijnen hoe integrale geboortezorg is geregeld. Naast de versie voor zorgverleners, is ook een cliëntevriendelijke, digitale versie van de zorgstandaard verschenen. Beide documenten zijn aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen en het ministerie van VWS zijn overeengekomen om in te zetten op een nieuwe bekostiging om de samenwerking in de eerstelijnszorg te stimuleren. Deze vorm van financiering gaat uit van vier betaaltitels. Eind april is in het bestuurlijk overleg van de betrokken partijen het voorstel geaccordeerd. 

ZonMw gaat samen met het veld een programma voor langdurige zorg opzetten. Daarvoor is voor gedurende vier jaar € 28 miljoen beschikbaar. ZonMw organiseert regionale dialoogsessies voor cliënten, professionals, onderzoekers, opleiders en gemeenten. Woensdag 7 juni 2017 wordt in Arnhem de dialoogsessie voor de regio Oost gehouden.

De regiotafel Flevoland/Vechtdal/Zwolle, bestaande uit Zilveren Kruis, HCF, Charis, HRZ en LHV-kring, roept huisartsenpraktijken/hagro’s op om zorgvernieuwingsprojecten in te dienen. De regiotafel heeft ervoor gekozen om een deel van de nog beschikbare financiële middelen voor zorgvernieuwing hiervoor in te zetten.

Het is een vraag die u waarschijnlijk ook bezig houdt: hoe dragen we de zorg voor 'onze' ouderen, nu en in de toekomst? Want niet alleen het aantal ouderen groeit, ook hun kans op kwetsbaarheid. In Hoogeveen hebben verschillende professionals en organisaties uit zorg en welzijn de handen ineen geslagen en samen een succesvolle werkwijze ontwikkeld: de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen. Benieuwd naar deze werkwijze? Wilt u ook samen ouderenzorg organiseren? Laat u inspireren door het magazine 'Vitaal & aanwezig' Integrale Ouderenzorg Hoogeveen.

Sinds begin april is er in alle huisartsenpraktijken in Assen een POH-jeugd werkzaam. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 6 april 2017 verwelkomde wethouder Harmke Vlieg de zes praktijkondersteuners en stelde hen voor aan de huisartsen. Na een gezamenlijke maaltijd werd de bijeenkomst afgesloten met een scholing voor de huisartsen en de POH's-jeugd gegeven door Dick Walstock.

Waar bevindt zich welke eerstelijnspraktijk? Welke zorgfuncties vindt u in welke praktijk? Wie zijn uw collega’s in de regio, in de buurt? Naar wie kunt u doorverwijzen? Welke samenwerkingsverbanden zijn er? Welke verbindingen liggen er tussen zorg, welzijn en gemeenten?

Zoekt u een collega, specialisme of andere professional in de buurt, dan helpt zorgindebuurt.info u snel aan een overzicht. Als uw organisatie al op de sociale kaart staat, check dan of de gegevens nog actueel en compleet zijn. Zorg ervoor dat uw organisatie en haar specifieke kenmerken ook gevonden worden.

De komende vier jaar is er € 12,2 miljoen beschikbaar om vooruitgang te blijven boeken in de zorg rond zwangerschap en geboorte. ZonMw heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen en start begin mei 2017 met de eerste subsidieronde. Hierna volgen nog drie rondes.

Op vrijdag 3 november 2017 organiseert Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN) in samenwerking met AVAG, Progez, ELANN en ROS Friesland het symposium: 'Samenwerken in geboortezorg', thema Kwetsbare zwangeren.

Op 27 februari 2017 hebben wethouder Willem Krooneman (CU), Cindy Hobert (directeur OZOverbindzorg) en Marien Rodenburg (namens de Elburger huisartsen) de aftrap gegeven voor OZOverbindzorg Elburg. Dit samenwerkingsproject tussen de gemeente, de Elburger huisartsen en apotheken, WoonzorgUnie Veluwe (WZU), Icare en Team Doe’th brengt zorgvrager, zorgorganisaties en mantelzorgers dichter bij elkaar waardoor zorgverlening efficiënter plaatsvindt. 

‘Groen wandelen in de praktijk’ is een initiatief om wandelen met de huisarts of fysiotherapeut te stimuleren en te ondersteunen met een financiële vergoeding. Het initiatief is afkomstig van mensen die zich al enkele jaren bezig houden met het verbinden van natuur en gezondheid.

Vitaal Vechtdal en Progez verstevigen hun samenwerking. Door de samenwerking wordt nog krachtiger gewerkt aan de gezondheid en vitaliteit van de inwoners in het Vechtdal.

Een dag vol workshops, plenaire gedeelten, speeddates en bovenal NETWERKEN! De Lerende Netwerken komen er weer aan. Dit voorjaar organiseert Sport en Bewegen in de Buurt opnieuw regionale bijeenkomsten. Komt u ook?

Zorg verlenen is één ding, een praktijk voeren is van een geheel andere orde. Wilt u praktisch aan de slag? Handige tips? Progez en Caransscoop organiseren in 2017 weer praktische workshops gericht op het ondernemerschap van de eerstelijnspraktijk. Het aanbod is afgestemd op de wensen en behoeften van zorgondernemers uit de regio.

Heeft u wel eens een SCEN-arts geraadpleegd? Dan weet u waarom het zo belangrijk is dat er deskundige, ervaren en onafhankelijke collega’s zijn die uw vragen over euthanasie kunnen beantwoorden. SCEN-artsen helpen de kwaliteit van de medische besluitvorming rond het levenseinde te verbeteren. Met de jaarlijkse stijging van euthanasiemeldingen neemt ook het beroep op SCEN-artsen toe. De SCEN-groep Drenthe is daarom dringend op zoek naar nieuwe collega’s.

Met de gedetailleerde informatie uit de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) kunnen huisartsen, zorggroepen, beleidsmakers, inwoners en opleiders met elkaar in gesprek. De VAAM biedt analyses die helpen bij goede afstemming van zorgvragen en zorgaanbod van huisartsenzorg op buurtniveau. De VAAM is ontwikkeld door het NIVEL, samen met de NPCF, het ministerie van VWS en CBB (onderdeel van het ROS-netwerk, waar Progez en Caransscoop deel van uitmaken).

Op 21 september 2016 en 19 januari 2017 hebben Progez en Caransscoop de spiegelbijeenkomsten 'Praktijkhuishoudboekje' georganiseerd, waar praktijkhouders cijfers van 2015 met elkaar hebben vergeleken en eigen vervolgacties hebben bepaald. Freek Jan ter Steege huisarts en docent, samen met onze adviseur Anniek Appelman, doet verslag...

Van 13 t/m 17 maart en 20 t/m 24 maart 2017 vindt in Landhuishotel ‘De Bloemenbeek’ in De Lutte alweer de 23e editie van de Drentse Nascholing voor en door huisartsen plaats. De Drentse Nascholingscommissie heeft zich met enthousiasme ingezet om dit mogelijk te maken. Wat mag u verwachten van deze cursus...

Gerard Elshof is directeur/eigenaar Connect Logopedie Zwolle, Hardenberg, Dedemsvaart en bestuurslid van de vereniging vrijgevestigde GGZ IJsseland+. Hij heeft het afgelopen jaar veel gebruik gemaakt van onze sociale kaart zorgindebuurt.info. Ook maakt hij deel uit van de gebruikersgroep, die terugkoppeling geeft over het gebruik van het systeem. Hij vertelt over zijn bevindingen na ruim een jaar zorgindebuurt.info.

Werkt u samen in een gezondheidscentrum, wijkteam, regio of keten? Of in een samenwerkingsverband rondom een thema of als zorggroep? Meldt u dan nu aan bij zorgindebuurt.info om deze samenwerking zichtbaar en vindbaar te maken. Bijvoorbeeld oncologie netwerken, sociaal team, SOLK-netwerken, verloskundig samenwerkingsverband enz. 

Een gebruikersgroep, bestaande uit zorgverleners en enkele leden van de Adviesraad, denkt met ons mee en helpt zo om het gebruik van zorgindebuurt.info te optimaliseren. De regionale sociale kaart sluit daarmee steeds beter aan bij de wensen van de gebruikers. Naast de toevoeging van het in beeld brengen van samenwerkingsverbanden zijn er nog een aantal functionaliteiten toegevoegd die het gebruik van zorgindebuurt.info vereenvoudigen en de mogelijkheden verruimen. 

zorgindebuurt.info biedt gemeenten de mogelijkheid om op hun websites een link te plaatsen naar zorgindebuurt.info, zodat burgers en professionals elkaar beter kunnen vinden.


Progez en Caransscoop organiseren een reeks praktische workshops en trainingen gericht op het ondernemerschap. Het aanbod is afgestemd op de wensen en behoeften van zorgondernemers uit de regio. Schrijf u in voor de workshops Financiën op Orde!, Motiverende gespreksvoering, Profileren van uw praktijk en Spiegelbijeenkomsten Praktijkhuishoudboekje.

Voorafgaand aan de ledenvergadering HRZ op 17 november 2016 is de samenwerkingsovereenkomst
GGZ Huis ondertekend door Medrie, Proscoop (Progez en Caransscoop) en de Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ). Met het GGZ Huis willen de partijen de huisarts maximaal ondersteunen bij zijn regierol in de GGZ-zorg. Dat gebeurt bijvoorbeeld door werkafspraken met ketenpartners in de GGZ en door ondersteuning bij doorverwijzing door informatie over aanbieders van GGZ-zorg en wachttijden.


Praktijken en organisaties pakken momenteel zelfzorg als onderdeel van persoonsgerichte zorg, gezamenlijke besluitvorming en de inzet op positieve gezondheid op. Ook ROS’en stimuleren op verschillende manieren deze ontwikkeling. “Onze algemene deler is dat we samen werken aan een cultuuromslag en bewustwording bij zorgprofessionals. Naast behandelaar en voorschrijver, wordt een meer coachende rol van professionals verwacht”, zegt Anneke Venema, directeur van ROS Friesland.

Op 8 december 2016 vond het werksymposium Goede Start plaats in de Tamboer te Hoogeveen. Goede Start is het onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën dat zich richt op een gezondere – en meer kansrijke volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën, waarvan Paul Asbreuk projectleider is. Progez heeft hem ondersteund bij de organisatie van het werksymposium, vanuit onze rol als trekker van de programmalijn Zorgeffectiviteit binnen Kans voor de Veenkoloniën.


Al meer dan 10 jaar organiseren Progez, ROS Friesland en ELANN nascholingen voor eerstelijns- en GZ-psychologen in Noord Nederland. Dit doen wij in samenwerking met eerstelijns- en GZ-psychologen. Bekijk het jaarprogramma 2017.

Op 27 oktober 2016 ging het Netwerk Psychosomatiek Zwolle e.o. officieel van start met een feestelijke bijeenkomst voor genodigden.

Ondernemend zorgverlenen. Naast de zorg voor uw patiënten heeft u de zorg voor goed ondernemerschap zodat de praktijk goed functioneert. Dat vraagt andere inspanningen en vaardigheden. De Gezonde Praktijk helpt u inzicht te krijgen in uw ondernemerskwaliteiten en biedt workshops, coaching en training. Wat is het aanbod van De Gezonde Praktijk? Dat laten we u graag in anderhalve minuut zien: 

De komende vijf jaar is € 21,9 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Preventie. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen hiermee preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij Alles is Gezondheid… verder stimuleren.

De vereisten van de nieuwe wetgeving voor het afhandelen van klachten in de gezondheidszorg treden per 1 januari 2017 in werking. In het kort vertellen we wat er nieuw is en hoe aan de nieuwe wetgeving kan worden voldaan.

Op 16 november 2016 wordt door Gezondheidscentrum De Monden in Nieuw-Buinen het mini-symposium SOLK georganiseerd. Daar wordt het zorgpad SOLK gepresenteerd wat in samenwerking met de sociale teams van Borger-Odoorn is ontwikkeld. Ook kunt u deelnemen aan een workshop om SOLK te leren herkennen en bespreekbaar te maken met uw patiënt.

Op 4 november 2016 vindt het laatste symposium ‘Samenwerken in geboortezorg 4, Communicatie voorop!’ plaats in Groningen. Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, huisartsen, kinderartsen, verpleegkundigen en 3e/4e jaars studenten AVAG kijken hier aandachtig naar 'communicatie in de geboortezorg', maar ook naar bereikte resultaten en verwachtingen voor de toekomst. Het symposium wordt georganiseerd door ELANN als partner van het Consortium ZeGNN in opdracht van ZonMW en in samenwerking met Progez, ROS Friesland, AVAG, ACTion en ProKind.

ZorgenZ besteedt in een serie artikelen aandacht aan wijkverpleegkundige zorg. In dit interview vertellen Marianne Harmsen, wijkverpleegkundige en Anniek Appelman, adviseur Progez over de inzet van de wijkverpleegkundige voor wijkgerichte zorg in Epe en Heerde.

Eind september organiseerde Progez alweer de vierde netwerkbijeenkomst voor POH’s-GGZ, met dit keer de organisatie van jeugdzorg als thema. Volgens de deelnemers was het een zeer zinvolle en inspirerende bijeenkomst.

Irma leeft een normaal, gezond leven. Maar ze was jarenlang verslaafd. Ze had haar klachten: depressief, veel afvallen in korte tijd en slecht slapen. Er waren ook andere 'vage' klachten. Betrokken zorgverleners hebben nooit naar een eventuele verslaving gevraagd. Irma: 'Als toen mijn werkelijke hulpvraag boven tafel was gekomen, dan was waarschijnlijk (ik kan dat natuurlijk nooit met zekerheid zeggen) mijn leven anders gelopen.'

Maandag 10 oktober 2016 is op de 'Landelijke dag psychische gezondheid' het convenant 'Communicatie in de GGZ-keten' Drenthe ondertekend door de LHV-huisartsenkring Drenthe/Drentse Huisartsen Coöperatie, KLIK-Drenthe, GGZ-Drenthe en VNN|regio Drenthe.


Op 13 september 2016 organiseerde Progez in samenwerking met RGF Groot IJsselland, RGF Het Noorden en ROS Friesland in Hoogeveen het evenement ‘Verandering in zorg: Kantelt u al?’. Sprekers waren Dr. Machteld Huber en Jan Rotmans. Bekijk de filmpjes van deze presentaties.

Wat is intervisie?
Zijn er spelregels?
Welke werkvormen kun je gebruiken?
Op 2 november 2016 organiseert Progez een intervisiebijeenkomst voor wijkverpleegkundigen, waarin deze vragen beantwoord worden. De bijeenkomst is het startpunt voor het vormen van regionale intervisiegroepen.

In de maand oktober organiseert Progez diverse bijeenkomsten & trainingen. Bekijk ons aanbod.

In een reeks van vier columns, gepubliceerd door ZorgenZ, analyseert Edwin Velzel waarom het verplaatsen van relatief eenvoudige zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn - substitutie - maar moeizaam tot stand komt.

Mensen met diabetes, een hart- en vaataandoening, depressie of een burn-out vinden nu nog makkelijker begeleid aanbod in de natuur met de nieuwe zoekfunctie in Beter in het Groen. Op de website treft u na een eerste zoekresultaat van het gezonde aanbod in de buurt door middel van ‘verfijn zoekopdracht’ waar expertise aanwezig is voor de begeleiding van mensen met specifieke gezondheidsklachten of -beperkingen.


Een kind krijgen en grootbrengen is heel bijzonder. Iedere ouder wil er graag het beste van maken, maar soms maken omstandigheden het zwaar: denk aan gebrek aan steun vanuit je omgeving, problemen met schulden of huisvesting, of persoonlijke problemen. Extra ondersteuning, nog voordat de baby geboren wordt, kan dan helpen. Deze extra ondersteuning tijdens de zwangerschap wordt geboden door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

Circa 88 huisartsen uit 25 praktijken in de regio Zwolle, doen mee om de organisatie van de ouderenzorg rondom hun praktijk verder te verbeteren. Dat is ruim de helft van alle huisartsen in deze regio. Het Regioplan Ouderenzorg regio Zwolle biedt handvatten en extra financiering gedurende 1 jaar om de ouderenzorg rondom uw huisartsenpraktijk goed te organiseren.

Friskijken, dwarsdenken en positieve gezondheid. Dit waren de hoofdonderwerpen van het evenement 'Verandering in de zorg: kantelt u al?' op 13 september 2016 te Hoogeveen. Dagvoorzitter Arie Jongejan, directeur Progez en Caransscoop, leidde bijna zeventig huisartsen, fysiotherapeuten en andere eerstelijnszorgverleners uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel door het programma. Met presentaties van Jan Rotmans en Dr. Machteld Huber en 4 workshops.

Hoeveel patiënten met onvoldoende verklaarbare klachten ontmoet een huisarts dagelijks in de spreekkamer? Meer dan we vermoeden. Hoe zoeken we naar de oorzaak van de klachten? Hoe zwaar drukt deze zoektocht op de totale zorgkosten? Een taaie klus voor een huisarts. Waarom? Dat proberen we uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.


De impact van het ondernemersschap binnen een zorgpraktijk is niet te onderschatten. Voor Frank van Engen hoort het ondernemerschap bij de dynamiek van een zorgpraktijk. Leden van het team van de fysiotherapiepraktijk in Eerbeek en Loenen vinden gemakkelijk hun weg naar het aanbod van De Gezonde Praktijk. Van zorgondernemersscan, workshops tot incompanytrainingen. Waarom De Gezonde Praktijk? 

Hoe kunt u als zorgverlener snel de trigger vinden waardoor de patiënt zelf in beweging komt? Tijdens een workshop van twee middagen maakt u kennis met technieken om patiënten zelf de motivatie voor verandering te laten vinden. De workshop wordt gegeven op donderdag van 13.00 - 16.30 uur in Zwolle, start donderdag 29 september en Beekbergen, start 3 november 2016


Aanvullend op onze workshop motiverende gespreksvoering wordt een e-learning module ontwikkeld. Deelnemers kunnen zich daarmee in de toekomst gericht voorbereiden, waardoor er in de workshop zelf meer tijd overblijft voor praktische oefeningen. Ook kan e-learning worden ingezet als opfrisser van opgedane theoretische kennis. Christelcare, één van onze samenwerkingspartners, is deze module aan het bouwen.

Samenwerken in een goed functionerend team is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kan investeren in de onderlinge samenwerking een waardevol resultaat opleveren. Een begeleidings- of coachingstraject 'op maat' is zo'n investering. Onze adviseur/teamcoach Adrie Schimmel biedt teams dit maatwerk aan. 

Heeft u inzicht in de inkomsten en uitgaven in uw praktijk? Weet u hoe u hier invloed op kunt uitoefenen? Wij hebben een rekenmodel financiën in de huisartsenpraktijk ontwikkeld. Hiermee kunt u zien of uw huishoudboekje klopt en hoe u het ten opzichte van uw collega doet. 

Hoe doe ik het als ondernemer? Zijn mijn financiën op orde? Waar 'zitten' mijn oudere patiënten en wat hebben ze nodig? Wij bieden u digitale tools waarmee u zelf aan de slag kunt, zoals De Zorgondernemersscan en het rekenmodel financiën voor de huisartspraktijk. 

De meeste workshops worden ook incompany aangeboden, op elke gewenste locatie en op de wijze die u het beste past. Een incompanytraining van De Gezonde Praktijk is maatwerk, toegesneden op de eerstelijnspraktijk en op de vraag van de zorgverlener. Welke voordelen heeft een incompanytraining?  

Wilma Boers, praktijkondersteuner GGZ, heeft zich – nogmaals – opgegeven voor de training (verborgen) verslaving bij patiënten in de eerste lijn. De docenten hebben haar in een eerdere training ‘op scherp’ gezet en veel verdieping in de verslavingsproblematiek meegegeven. Wij vroegen haar waarom ze uitkijkt naar deze training. 

Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft ongeveer 300 patiënten met een verslavingsprobleem. Per week – uitgaande van 150 consulten – zitten 25 nicotineverslaafden, 6 alcoholverslaafden, 5 medicijnverslaafden en 1 cocaïneverslaafde in de spreekkamer. Komen deze patiënten ook bij u in de spreek- of behandelkamer?

In de maand september organiseert Progez diverse bijeenkomsten & trainingen. Bekijk ons aanbod.

Inwoners van de Veenkoloniën die zich inzetten om hun leefsituatie in het algemeen, en hun gezondheid specifiek, te bevorderen, krijgen de ruimte om hun plannen te realiseren met het programma Kans voor de Veenkoloniën. Het gaat om het meedoen aan de samenleving, het verbeteren van de taalvaardigheid, meer beweging, jeugdactiviteiten en gezondheidszorg voor ouderen en zwangere vrouwen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor de periode 2016 – 2019 bijna 3,5 miljoen euro toegezegd voor deze inwonersinitiatieven.

Zorg verlenen is één ding, een praktijk voeren is van een geheel andere orde. Wilt u praktisch aan de slag? Handige tips? Progez en Caransscoop organiseren in het najaar weer praktische workshops gericht op het ondernemerschap van de eerstelijnspraktijk. Het aanbod is afgestemd op basis van uw wensen en behoeften. De workshops worden in de regio gehouden.

Er moet meer aandacht besteed worden aan mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. De mond is tenslotte een ‘geluksorgaan’ . Een mens kan ermee eten, praten, zoenen, kortom de mond als onderdeel van kwaliteit van leven. Minister Edith Schippers heeft partijen in de mondzorg gevraagd om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Dit plan vormt dan een aanvulling op het eerder gestarte alliantie voor mondzorg bij ouderen in verpleeghuizen.

Substitutie van tweedelijnszorg naar de eerste lijn is opgenomen binnen de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg voor 2014 – 2017. De voortgang wordt jaarlijks gemonitord. Begin juli verscheen de zogeheten ‘Substitutiemonitor 2016’ van KPMG Plexus. Daaruit blijkt een toename van ongeveer 55% van de substitutieafspraken in 2016 ten opzichte van 2015 voor zowel de tweede als de eerste lijn.

RGF Groot IJsselland, RGF Het Noorden, ROS Friesland & Progez organiseren in de Tamboer te Hoogeveen hét evenement voor eerstelijnszorgaanbieders en gemeenten in de noordelijke regio’s. 
Onze samenleving verandert snel en dat geldt ook voor de zorg. Wij spreken zelfs van het zorgstelsel dat kantelt en dat is dan ook het thema van het evenement. Jan Rotmans en Machteld Huber geven hun kijk op het thema. En er worden 4 interactieve workshops georganiseerd.

Progez en Caransscoop organiseren praktische en interactieve workshops aan van twee middagen. Hier wordt u getraind in motiverende gespreksvoering. Deze gesprekstechniek helpt u om uw patiënt snel en effectief inzicht te geven in het huidige gedrag. Voor zorgverleners met ervaring bieden wij ook een verdiepende training.

Progez en Caransscoop zoeken een adviseur op medior-niveau, met affiniteit met de eerstelijnsgezondheidszorg. De adviseur die we zoeken levert een bijdrage aan de samenwerking en samenhang binnen de eerste lijn en tussen de eerste lijn en het sociaal domein en de specialistische zorg.