Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Scholing Verslavingszorg goed bezocht

Sluit
Op donderdagavond 18 mei 2017 hebben GGZ Huis Zwolle, Tactus Verslavingszorg en Progez een scholing georganiseerd voor huisartsen en praktijkondersteuners GGZ in de regio Zwolle rond het thema verslavingszorg. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 30 huisartsen en POH's-GGZ. Zij werden in het vernieuwde pand van Tactus in Zwolle ontvangen door Janny Kuijpers, divisiemanager Tactus Verslavingszorg.
 
Tijdens de inleidende welkomstwoorden van Erik van Gijssel (voorzitter HRZ GGZ Commissie) en Janny Kuijpers werd door beiden benadrukt dat goede afstemming en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen huisartsenzorg en verslavingszorg van groot belang is. Via het in aanbouw zijnde online platform GGZ Huis, waaraan ook Tactus deel neemt, zal dit vanaf het najaar verder invulling krijgen.
 
De deelnemers konden vervolgens kiezen uit 2 rondes van 2 workshops over:
 
Workshop 1 | Middelen: nieuwe trends en rages
Wat doet de jeugd en wat zijn de gezondheidseffecten?               
 
Workshop 2 | Signaleren, motiveren en doorverwijzen
Wanneer verwijs je door en hoe krijg je de patiënt zo ver?
 
Workshop 3 | Dubbeldiagnose
De invloed van middelen op psychiatrische ziektebeelden en andersom.
 
Workshop 4 | Niet-middelen gerelateerde verslavingen
Verschijningen en vernieuwde behandelinzichten.
 
Tijdens de workshops kwam een breed scala aan nieuwe specialistische behandelinzichten en praktische handreikingen voor POH-GGZ in de huisartspraktijk aan bod. Stuk voor stuk inspirerende en bovenal interactieve workshops die door de deelnemers hoog werden gewaardeerd.
 

Meer informatie

Rik Meliesie, adviseur, h.meliesie@progez.nl