Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Gezond gedrag en preventie

Lange tijd lag in de gezondheidszorg het accent op zorg en ziekte. De laatste jaren verschuift dat accent naar gezondheid en gedrag. Door mensen te stimuleren tot preventie, gezond gedrag en zelfmanagement is het mogelijk het individueel welbevinden te vergroten. Wij van Progez zijn van mening dat gezond gedrag en preventie op termijn een positieve inloed hebben op de maatschappelijke kosten van de zorg. 

Preventie door lokale samenwerking

Bij gezond gedrag gaat het niet alleen over de zorg, maar vooral ook over preventie, bewegen en leefstijl. Gemeenten spelen hierin een belangrijk rol, samen met sportorganisaties, woningcorporaties en welzijn. Een duidelijke verbinding tussen gemeenten, lokale organisaties en zorgaanbieders is een eerste stap om te komen tot een gezamenlijk aanbod voor preventie en gezond gedrag.

Omslag in de eerste lijn

Het stimuleren van gezond gedrag bij patiënten heeft alles te maken met de houding van de eerstelijnszorgaanbieder. Als bijvoorbeeld de huisarts focust op bloedwaarden, richt de patiënt zijn aandacht daar ook primair op. Het kan ook anders door als zorgaanbieder het gesprek aan te gaan over preventie, gezond gedrag en de eigen regie van patiënten. Het individuele zorgplan dat is ontwikkeld, biedt hiervoor handvatten.

Rol Progez

Progez wil gezond gedrag en preventie bevorderen. Daarom begeleiden en adviseren wij gemeenten, zorgaanbieders en organisaties die in lokale netwerken willen samenwerken om gezond gedrag te bevorderen.

Gezond gedrag bevorderen via lokale netwerken?

Neem contact op met Henk Bloten.Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector aan Hogeschool Windesheim, geeft haar visie op gezond gedrag en zelfmanagement gezien vanuit het perspectief van de patiënt.

 

Downloads