Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Geboortezorg

Filmpje CPZ 'Nieuwe aanpak van zwangerschap en geboortezorg'

Tweederde van de zwangeren, barenden en kraamvrouwen krijgen begeleiding in zowel de eerste als de tweede lijn. Ook andere partijen zijn betrokken bij de geboortezorgketen, zoals kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Om het hele proces van zwangerschapswens tot en met de overdracht na de kraamtijd vloeiend te laten verlopen, zijn heldere samenwerkingsafspraken en eenduidige protocollen binnen de geboortezorgketen nodig. Ook de voorgenomen sluiting van afdelingen verloskunde in ziekenhuizen maakt het noodzakelijk gezamenlijk te kijken naar oplossingen in de geboortezorg. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat de (acute) verloskundige zorg voor alle zwangeren in elke regio beschikbaar, bereikbaar en van goede kwaliteit blijft.

Progez en de geboorteketen

De centrale vraag voor Progez is: hoe kunnen de zorgverleners die deel uitmaken van de geboortezorgketen zo goed mogelijk inspelen op de vragen en behoeften van de zwangeren?

Progez is betrokken bij drie verloskundige consortia:

  • Consortium Zwangerschap & Geboorte Overijssel e.o.
  • Consortium Zwangerschap & Geboorte Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe)
  • Consortium Zwangerschap & Geboorte Noord West Nederland

Rol Progez bij integrale geboortezorg

Progez biedt in het proces van integrale geboortezorg verschillende vormen van ondersteuning:

  • Onze adviseurs kunnen via een ROS-wijkscan een overzicht geven van de lokale situatie t.a.v. leeftijdsopbouw, sociaal economische gezondheidsverschillen, leefstijl en (toekomstige) zorgvraag.
  • Een gezamenlijk visietraject helpt om elkaars ambities te leren kennen en de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Onze adviseurs geven begeleiding aan deze verkenningen.
  • Bij de opzet van multidisciplinaire samenwerking binnen de verloskundige keten bieden onze adviseurs begeleiding in de vorm van projectleiding of onafhankelijke gespreksleiding.
  • Ondersteuning en professionalisering van VSV's of de ontwikkeling van (multidisciplinaire) nascholing. Progez kan bijvoorbeeld een vervolg geven op de uitkomsten van het VSV carrousel programma 'Op weg naar integrale zorg'.