Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Zorgen doe je samen

Erik van Gijssel over het gelaat van de Ander en relaties als basis

Het kost enige moeite om Erik van Gijssel over te halen tot een interview. Het gaat immers niet om zijn persoon, maar om de dynamiek die ontstaat tussen mensen. Relaties, verbinding en samenwerking: dat zijn de thema's die belangrijk zijn in zijn leven.

Erik van Gijssel is huisarts in Hasselt. Hij is een denker die het leven en de mensen beschouwt en de relatie met de ander centraal stelt. Daarbij baseert hij zich op de Joodse denker Emanuel Levinas. "De kerngedachte van Levinas is het gelaat van de Ander. In de relatie met de Ander ontstaat zoiets als waarde en moraal. Levinas beklemtoont de primaire verantwoordelijkheid die we hebben voor de Ander. Deze filosofie vormt mijn drijfveer in de ontmoeting met patiënten en met de mensen met wie ik samenwerk." 

Mensbegeleider

Deze drijfveer verklaart ook zijn betrokkenheid bij de herinrichting van de GGZ. "Het functioneren van de mens onderweg vind ik boeiend. Ik zie dat veel mensen last hebben van het leven en voel me als huisarts een soort mensbegeleider. In mijn beleving gaat het er bij de herinrichting van de GGZ primair om dat de patiënt de juiste zorg krijgt. Dat kan alleen door goed samen te werken met ketenpartners en daarbij als huisartsen onze competenties op dit terrein te ontwikkelen. Persoonlijk doe ik dit door de opleiding tot kaderarts GGZ te gaan volgen. Daarbij blijf ik het jammer vinden dat wij als beroepsgroep niet bij deze herinrichting zijn betrokken. Het wordt voor ons een uitdaging."

Pastoraal en maatschappelijk

In zijn rol als mensbegeleider werkt Erik in het dorp Hasselt nauw samen met de predikanten en maatschappelijk werkers. "Hasselt is een kerkelijk dorp met meer predikanten dan huisartsen. De meeste inwoners hebben dan ook meer contact met de dominee dan met de dokter. Als het gaat om het begeleiden van mensen in bijvoorbeeld rouwprocessen, depressies en terminale zorg is het van groot belang dit met elkaar af te stemmen. Het gaat om de vraag 'Wie pakt welk deel op en hoe doe je dat dan?' Wij maken hierover afspraken en verzorgen onderwijs aan elkaar. Zo zijn ook hier de relaties, de verbinding en de samenwerking van groot belang." 

GGZ-huis

Erik van Gijssel is één van de trekkers van 'GGZ-huis, een visiestuk over de herinrichting van de GGZ' dat ontwikkeld is in samenwerking met Medrie, Progez en de HRZ en getoetst bij de beroepsgroep en de zorgverzekeraar. ZonMW heeft dit visiestuk geadopteerd en TNO biedt ondersteuning bij het schrijven van het businessplan. "De kennisimpuls stimuleert ons tot het vertalen van onze kernwaarden. Het doel van het GGZ-huis is om onder regie van de huisarts het huisartsenteam op de GGZ te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het stroomlijnen van de GGZ-keten. Daarbij zoeken we oplossingen voor knelpunten. Wat ik verrassend vind, is de goede synergie tussen de samenwerkende partners en de ketenpartners. Ik hoop dat dit leidt tot het delen van zorgprogramma's over de drie echelons, echter dat is meer een droom voor na 2017. Wat we uiteindelijk willen realiseren, is dat de patiënt de juiste behandeling krijgt."