Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

"Niet medicaliseren, maar focussen op talenten"

Een eeuwenoude boerderij op het uitgestrekte landgoed Rheebruggen: dat is de woon- en werkplek van Marieneke Ganzinga. Op deze bijzondere plek biedt zij samen met haar team van orthopedagogen en GZ-psychologen diagnostiek, behandeling en begeleiding voor kinderen van 4 - 18 jaar.

Marieneke is een idealistische vrouw met een geheel eigen visie en aanpak. Op haar 27e is ze als afgestudeerd orthopedagoog gewoon haar eigen praktijk begonnen en deze heeft ze in de afgelopen vijf jaar stevig neergezet. "Mensen om mij heen zeiden 'je kunt beter eerst in een instelling starten en daar ervaring op doen'. Maar bij die gedachte kreeg ik associaties van protocollen, wachtlijsten en werken volgens de visie van de instelling. Die beelden passen niet bij mijn idealisme. Ik wil mensen relatief kort en efficiënt behandelen in een huiselijke omgeving. Daarbij vind ik het belangrijk om niet te medicaliseren, maar juist te focussen op talenten en krachtige stukken van de kinderen. Die wil ik aanboren om de problemen te tackelen. Daarbij werken we vanzelfsprekend evidence based, maar wel op maat. En met zo min mogelijk bureaucratie. Deze visie en dit idealisme deel ik met mijn zes collega's bij Oosteinde. Van hieruit houden wij elkaar scherp, hebben we plezier, delen we zorgen en bespreken we de casuïstiek."

Beschrijvende diagnostiek 

Die bureaucratie is wel een ding voor Marieneke. Ze houdt nu eenmaal niet van etiketten plakken en snelle labeling. "Goede, gedegen diagnostiek kost tijd. Wat wij nu zien, is dat de huisarts al bij de verwijzing moet aangeven welke problematiek er speelt en hoe lang de behandeling gaat duren. Dat bepaalt hoeveel geld er beschikbaar komt vanuit de gemeente. In mijn beleving is dat een omgekeerde wereld. Het zou fijn zijn als we met een beschrijvende diagnostiek kunnen werken waarbij de huisarts aangeeft wat hij of zij ziet. Op basis daarvan kunnen wij onderzoeken waar het probleem precies zit en een behandeling starten die aansluit bij het kind en de familie. In de praktijk zien we steeds meer ouders die zelf het initiatief nemen, ons bellen en dan ook zelf de rekening betalen. Letterlijk meer eigen regie dus."

Transitie Jeugdzorg

Marieneke heeft zo haar twijfels als het gaat om de transitie Jeugdzorg en de participatiemaatschappij. "Feitelijk komt het er op neer dat het goedkoper moet en dat mensen het zelf moeten regelen. Hoewel ik me steeds weer verwonder over de kracht die in mensen schuilt, weet ik ook dat er altijd mensen blijven die hulp nodig hebben, die het niet alleen redden. Omdat ik me zorgen maak en me erg betrokken voel, ben ik aangeschoven bij het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) van de twaalf Drentse gemeenten. Als vrijgevestigd jeugdzorgtherapeuten wilden wij hier onze stem laten horen en hebben we Klik opgericht. Vanuit Klik hebben wij samen met de reguliere jeugdzorgorganisaties de Big Five geformuleerd waarbij we focussen op de juiste zorg op de juist plek met duidelijke diagnostiek en beperking van labeling. Ik merk dat wij elkaar vinden op de inhoud, op onze passie voor goede jeugdzorg. En zo komt er uit de transitie in ieder geval een goed punt voort: we weten elkaar als jeugdzorgtherapeuten beter te vinden dan vroeger."

Therapiehond

Op het erf van Oosteinde Kinderen en Jeugd ligt Prins Willem, een grote, lieve witte herder. Sommige kinderen vinden het gemakkelijker om tegen een hond te praten dan tegen een therapeut. Daarom zetten Marieneke en haar team Prins Willem regelmatig in als therapiehond. Zo kiezen zij hun eigen werkwijzen om kinderen in hun kracht te zetten.

Oosteinde kinderen & jeugd

Oosteinde kinderen & jeugd is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandig gevestigde orthopedagogen, GZ-psychologen, een psychomotorisch therapeut en een kinderpsychiater. Oosteinde kinderen & jeugd biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren van 4 - 18 jaar. De praktijk werkt nauw samen met Oosteinde psychologie, psychotherapie & consultancy voor volwassenen. Marieneke Ganzinga is praktijkhouder van Oosteinde kinderen & jeugd.