Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Virtuele netwerken als model voor de toekomst

Marcel de Vijlder over rupsje nooitgenoeg en oud denken

Voor sommige huisartsen biedt de eigen praktijk of gezondheidscentrum voldoende uitdaging. Anderen hebben het nodig om buiten hun comfortzone te treden en nieuwe wegen te zoeken. Eén van die huisartsen is Marcel de Vijlder uit Valtermond. Hij heeft een virtueel gezondheidscentrum opgericht, leert huisartsen in opleiding ondernemen en ziet lifestyle als een onderdeel van zijn werk.

“Als je als huisarts alleen in je spreekkamer werkt en mensen thuis bezoekt, zit je voortdurend in een oplossingsgerichte rol. Je loopt dan het risico het belang van je eigen werk te overschatten. Buiten de kaders denken en steeds weer vernieuwen helpt om te relativeren en maakt je blik breder. Zo blijft het werken leuk, ook als je 30 jaar in dezelfde praktijk werkt.”

Virtueel gezondheidscentrum

“Wij werken in een virtueel gezondheidscentrum. Dat betekent eenvoudigweg dat ons centrum verdeeld is over verschillende locaties die een samenhangend geheel vormen.

In dit virtuele centrum vinden mensen huisartsenzorg, fysiotherapie, thuiszorg, welzijn, diëtiek, podotherapie en psychologie. Hoewel we aan de achterkant natuurlijk allemaal onze eigen toko hebben, vormen we richting de patiënt een geheel. We bieden samen zorgpaden en maken gebruik van een gezamenlijk keteninformatiesysteem. Volgens mij vormen dergelijke virtuele netwerken het model van de toekomst. Het gaat om echte samenwerking waarbij we gebruik maken van de nieuwe communicatiemiddelen. Het oude denken in grote organisatiestructuren en panden mogen we in mijn beleving loslaten.”

Ondernemerschap

“Als huisarts ben je dikwijls ondernemer tegen wil en dank. Je bent opgeleid om medische zorg te verlenen, maar van bedrijfsvoering weet je weinig af. Toch vraagt een eigen praktijk om ondernemerschap. Je hebt te maken met personeelsbeleid, met financieel economische zaken en met de inrichting van processen. Daarnaast heb je een heldere visie nodig op zorg en kennis van de populatie in je werkgebied. Zelf heb ik al deze dingen in de loop van de jaren met vallen en opstaan geleerd. Omdat ik het uitermate belangrijk vind dat startende huisartsen inzicht krijgen in bedrijfsvoering heb ik samen met bedrijfskundigen een keuzemodule ontwikkeld voor de huisartsenopleiding in Groningen. In deze keuzemodule maken we gebruik van de wijkscan. De studenten werken een casus uit waarbij ze een praktijk overnemen. Op basis van de wijkscan onderzoeken ze wat de populatie in deze stad of dorp nodig heeft. Ook kijken ze aan de hand van de wijkscan of de gekozen praktijk aansluit bij hun interesses.” 

Lifestyle

“Als huisartsen behandelen we het leed nadat het is geschied. De behandeling van chronische ziekten is prima, maar de uitdaging ligt natuurlijk in het voorkomen van deze ziekten. Ik heb het dan over preventie en lifestyle beïnvloeding. In mijn praktijk zie ik regelmatig patiënten die als een rupsje nooitgenoeg zorg consumeren zonder zelf de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen. Het in beweging te krijgen van deze doelgroep vind ik een forse uitdaging. Wij gaan die uitdaging aan door samen met lokale ondernemers, sportverenigingen en de gemeenten structureel sportieve evenementen aan te bieden. Ook hiermee treed ik buiten mijn comfortzone omdat ik er van overtuigd ben dat mensen die goed in hun vel zitten en zelf verantwoordelijkheden nemen, minder zorg consumeren.

Virtueel gezondheidscentrum

Het virtuele gezondheidscentrum de Monden verbindt inwoners, zorgverleners en welzijnswerkers in en rondom Nieuw Buinen, Valthermond en 2e Exloërmond om met elkaar te werken aan goede zorg en welzijn.

Kijk voor meer informatie op de website.