Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Blijf in de benen

Ine Wigbold en Irma Bol over hun vernieuwende beweegprogramma voor ouderen

Ine Wigbold en Irma Bol: twee bevlogen geriatrisch fysiotherapeuten met een passie voor bewegen bij ouderen. Samen hebben zij een beweegprogramma voor ouderen ontwikkeld onder de naam “Blijf in de Benen”. Het programma is bedoeld voor kwetsbare ouderen, die hiermee in eigen huis hun zelfredzaamheid en fysieke functioneren kunnen verbeteren en daarmee bovendien de valrisico’s beperken.

Er zijn al veel beweegprogramma’s voor ouderen. Wat voegt jullie programma toe?

“Je ziet meerdere beweegprogramma’s: online, op tv en beweegprogramma’s in buurthuizen en gymzalen. Deze programma’s zijn voor kwetbare ouderen vaak te snel, te vermoeiend en teveel gericht op staan en balans." De oefeningen van 'Blijf in de Benen' kan men grotendeels zittend uitvoeren in de thuissituatie of in groepsverband in bijv. een verzorgingshuis, wijkcentrum enz.

Welk doel hebben jullie voor ogen?

"Ons doel is mensen te motiveren te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en minimaal 5 maal per week een half uur matig intensief te bewegen. Zo stimuleren wij dat mensen letterlijk en figuurlijk ‘in de benen blijven’."

Hoe ziet het beweegprogramma er eigenlijk uit?

“Het programma staat op een usb-stick die mensen op computer of tv kunnen bekijken. Er kunnen 30 oefensessies van 15 minuten per dag gevolgd worden verdeeld over 6 weken. Daarna kan men opnieuw starten met de oefensessies. Daarnaast kunnen er informatieve filmpjes bekeken worden van deskundigen over een onderwerp dat betrekking heeft op de ouder wordende mens. Ze zien in 'Blijf in de Benen' geen acteurs in strakke pakjes, maar ouderen in hun eigen kloffie. Wij merken dat dit juist heel stimulerend werkt.”

Wat maakt dat het werken met kwetsbare ouderen jullie raakt?

“Ouderen hebben vaak een milde wijsheid en een boeiend levensverhaal. Wat ons raakt is dat de vraag rondom bewegen bij deze mensen te maken heeft met wel of niet kunnen functioneren en daarmee met de kwaliteit van leven. Bij het zoeken naar mogelijkheden kijken we dan ook niet alleen naar het fysieke functioneren, maar betrekken we het hele sociale systeem van huisgenoten en familie tot de buurt. Hiermee krijgt het werk voor ons een andere dimensie dan wanneer wij bijvoorbeeld een sportblessure behandelen.”

Behandeling in een praktijk is toch veel efficiënter dan aan huis?

“Als je kijkt naar tijd en kosten op korte termijn is het in een praktijk efficiënter. Als je kijkt naar resultaat op de lange termijn, ligt het anders. Als wij bij mensen thuis komen, zien we wat het traplopen zo moeilijk maakt. We oefenen met bijvoorbeeld in en uit bed komen, met opstaan vanuit de stoel en het gebruik van eenvoudige middelen zoals een bedsteun. Dat soort basale zaken draagt werkelijk bij aan iemands welzijn en gevoel van zelfstandigheid en waardigheid.”