Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Liever motiveren dan medicaliseren

Bert van Bremen, huisarts met een lange adem

Bert van Bremen is een man van de lange adem. Een huisarts die gestaag door gaat waar anderen afhaken. Iemand die oprecht gelooft dat "voorkomen beter is dan genezen" en daar ook naar handelt. Vanuit de visie dat motiveren tot een gezonde leefstijl beter is dan medicalisering en dat huisartsen er goed aan doen zichzelf overbodig te maken.

Lang voordat de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het motto "van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag" introduceerde, vormde dit al de basis voor het werk in de huisartsenpraktijken in De Wijk en Koekange. "In 1999 zijn wij gestart met een pilot preventieconsult van de toenmalige Drentse Huisartsen Vereniging (DHV)," vertelt Bert van Bremen. "Toen de pilot stopte, waren we zo enthousiast over de resultaten dat we besloten door te gaan. Inmiddels screenen wij de totale patiëntenpopulatie van 46 jaar en ouder eens in de vijf jaar."

Resultaten

Die resultaten hebben vooral te maken met een vroegtijdige opsporing van diabetes. "Bij deze mensen valt met lifestyle interventies veel te bereiken. Als ze niets doen, weten ze dat ze over enkele jaren een hoge kans op diabetes hebben. Door anders om te gaan met voeding en beweging, kunnen ze dit vaak voorkomen. Ik merk dat mensen dat bijzonder waarderen en er mee aan de slag gaan. Soms doen ze dat meteen, soms komt de bewustwording pas later op gang. 

Die waardering blijkt ook uit de hoge respons op onze uitnodiging om deel te nemen. Maar liefst 95% van alle patiënten vult de enquête in en neemt zo nodig vervolgstappen."

Zin of onzin

Over het nut van vroegtijdige screening zijn de meningen onder huisartsen verdeeld. "Sommige collega's zeggen dat wij pas in actie hoeven komen als mensen ziek zijn. Anderen doen geen preventieconsulten, omdat dit geen extra vergoeding oplevert. Weer anderen vragen zich af of mensen werkelijk beter af zijn met een vroegtijdige signalering. Zelf ben ik van mening dat het er juist om gaat dat we mensen motiveren tot een betere lifestyle zodat zij minder beroep op de zorg doen."

COPD

Naast diabetes vormt ook COPD één van de speerpunten van de praktijken in De Wijk en Koekange. "Zo'n tien jaar geleden zijn wij gestart met het in kaart brengen van alle patiënten die gecodeerd waren met COPD. We hebben gekeken of mensen werkelijk het ziektebeeld hebben, of ze goed zijn ingesteld op de medicatie en in hoeverre ze de inhalatietechniek goed beheersen. Met de groep die werkelijk COPD heeft, hebben we gesprekken gevoerd en gekeken wat hun doelen zijn. Voor de één is dat weer van het huis naar de auto kunnen lopen en voor een ander is dat een halve marathon rennen. 

Vervolgens hebben we trainingsgroepen opgezet waarin mensen bezig gaan met bewegen, voeding en ademhaling. Het mooie is dat we zien dat mensen elkaar motiveren en dat zo het groepsproces meewerkt aan lifestyle verbetering." 

Samenwerken

Preventie-activiteiten kunnen volgens Bert alleen slagen als er een goede samenwerking is en een gezamenlijke drive om dit op te pakken. "In onze praktijk zijn de POH-ers bijzonder actief op dit terrein. Daarnaast hebben we een fysiotherapeut, een diëtist en een logopedist betrokken bij de projecten. Zo leren we van elkaar en komen we steeds verder in het motiveren van mensen om hun lifestyle te veranderen. En daar beleven we met elkaar een hoop plezier aan."

Verder praten met Bert van Bremen?

* Bel hem op 0522 441816
* Bezoek zijn website
* Stuur hem een mail